«Bloggs»

Omdømme – hva er det? Undersøkelser i markedet viser en generell mangel på kunnskap og kompetanse innen omdømme-fenomenet. Eller «sagt» på en annen måte: Et gap mellom hvordan en virksomhet ønsker å framstå og hvordan den faktisk framstår og fortolkes utenifra.

 Omdømme defineres ofte som:

«Alle aktiviteter og egenskaper vi som individer forbinder med bedriften; altså  dens til enhver tids totale identitet».

Summen av hvordan bedriften profilerer seg  og vår oppfatning (som «publikum») av det.

Definisjonen er ikke helt komplett fordi den utelukker hvordan bedriften faktisk ser på seg selv … Derfor finnes det faktisk tre ulike «omdømmer» og tre ulike tilnærminger til fenomenet:

Tre ulike omdømme: Internt – Eksternt – Bransje

I tillegg inngår «omdømme» i et rigorøst hierarki, tenkt slik:

En profesjonell kommunikasjonsstrategi

rettet mot profilering og bygging av:

Identitet

Omdømme

Bedriftsprofil

Merkevare                 ⇒                Hvordan ønsker vi  å framstå?

Posisjonering

Roller og relasjoner

Medarbeidere/ansatte

 

En tanke om “«Bloggs»”

  1. Det er EN ting jeg ikke forstår helt: Hvorfor selges mange i siste liten-restplasser til Syden til minipris, mens alle flyreiser stiger omvendt proporsjonelt?

Det er stengt for kommentarer.

Vår kompetanse – Din garanti