Referanser

Landsbyen Næringshage benytter BPKommunikasjon (BPK) som                                   medie- og kommunikasjonsrådgiver.

Fra 1. januar 2015 er inngått en intensjonsavtale mellom BPKommunikasjon og Landsbyen Næringshage. I korthet går den ut på at næringshagen benytter BPK sin kompetanse til faglige problemstillinger og utfordringer innen media og kommunikasjon.

Faglige referanser:

Jan Erik Kregnes

Pressesjef, Jernbaneverket. Tidligere informasjonssjef og ass. informasjonsdirektør NSB og kommunikasjonsdirektør Jernbaneverket.                                                                                                          mob. 916 55421

___________________________________________________________________________

Lars S. Evensen 

Professor II Humanistisk Fakultet NTNU

mob. 926 27182

___________________________________________________________________________

Se også masterrapport:

ntnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:378777/FULLTEXT01

3390.bilde

Vår kompetanse – Din garanti