Siste nytt

BPK i samarbeid med Din Utvikling.

I første omgang tas sikte på å etablere ett eller flere seminarer innen ulike tilnærminger for media, reklame, info- og kommunikasjonsvirksomheter.

Følg med!

17.03.2016

BPK etablerer seg i Follo.

Fra 1. mars 2016 har BPK utvidet sitt geografiske marked og etablert seg i Drøbak. I første omgang blir strategien å hente faglig nettverk og markedsrettet via Frogn Næringsråd og media.

Landsbyen Næringshage benytter BPKommunikasjon (BPK) som                                   medie- og kommunikasjonsrådgiver.

Fra 1. januar 2015 er inngått en intensjonsavtale mellom BPKommunikasjon og Landsbyen Næringshage. I korthet går den ut på at næringshagen benytter BPK sin kompetanse til faglige problemstillinger og utfordringer innen media og kommunikasjon
BPKommunikasjon med ny tilstandsrapport for kraftselskapet VOKKS AS:

«VOKKS AS – EN KONTINUITETSBÆRER I                                              LOKALT OG REGIONALT NÆRINGSLIV»

BPKommunikasjon (BPK) med tilknytning i Land Næringshage, Dokka, har utført en trippel analytisk tilnærming til kraftselskapet VOKKS AS. I analysene har BPK blant annet kartlagt og analysert 52 medieartikler om VOKKS over en ti-årsperiode. Skår på god og positiv omtale lå langt i overkant av hva en kan forvente å finne i et konsern med en autoritet og forgreininger til det offentlige, hvor en ofte benyttet mediestrategi er å «sparke oppover» i systemet. I analysen definerer BPK VOKKS-konsernet som en god arbeidsgiver og hvor de ansatte er godt fornøyd med den jobben de er satt til å gjøre. Omdømmemessig kommer også VOKKS bra ut, og det ble spesielt avdekket verdien og betydningen av den lokale forankringen. Eierskap til kommunene Nordre Land og Etnedal ble videre analysert som svært viktig og en verdi som sikrer konsernet autoritet og en fast og varig identitet.

På bildet overrekker Ben Henry Pedersen i BPKommunikasjon analyserapportene til Arne Nybråten, adm.direktør i VOKKS-konsernet.

På bildet overrekker daglig leder Ben H. Pedersen analysedokumentene
Se også:

https://www.facebook.com/Landsbyen.Naringshage/insights/?section=navPosts

Vår kompetanse – Din garanti